Projectes personals

Investigació, entrevistes, transcripcions, traduccions i catalogació.