Institucions

Institucions, c. educatius, arxivística, etc.

Beneficis

Personalització de característiques i eines

VideoText.cat és un servei modular que permet a la seva institució encarregar funcionalitats ja sigui per a l’ ús exclusiu de la seva organització o per a compartir-les amb d’altres entitats.

VideoText.cat permet que la seva institució s’agermani amb d’altres per a sufragar els costos dels seus encàrrecs de personalització així com també li permet vehicular la despesa a mode de responsabilitat social corporativa (RSC) si comparteix les seves innovacions amb associacions sense ànim de lucre.

Optimització del temps

Amb Videotext.cat hem optimitzat el temps que vostè vagi a dedicar a l’arxivística: escrigui una sola vegada les dades informatives dels seus vídeos per a que es reflecteixin automàticament tant en el seu canal de vídeo com en la seva base de dades interna.

Automatitzi l’elaboració de correus electrònics o pdf mitjançant plantilles en les quals s’anunciï  una conferència que tindrà lloc en un futur i no torni a escriure les mateixes dades a l’hora de publicar el vídeo.

Sobirania digital

VideoText.cat és la millor opció per a preservar la seva sobirania digital en tant que li permet descarregar-se en qualsevol moment les dades concernents als seus vídeos en formats universals com ara en CSV o Excel®  (sinopsis, transcripcions, les persones que han intervingut i els seus CVs, les categories, etc.). D’aquesta manera, si canvia de plataforma de vídeo no perdrà tota la seva catalogació.